Prema najnovijem istraživanju ljudi koji su fizički aktivni imaju veću toleranciju na bol i manje piju lekove protiv bolova.

Dobro je i vežbanje koje takođe privremeno smanjuje osetljivost na bol, prenosi psypost. org.

Dakle, fizička aktivnost je korisno sredstvo za prevenciju i lečenje hroničnog bola. Da bi se ovo potvrdilo ili opovrglo rađeno je istraživanje u Norveškoj u kojoj je učestvovalo 10.732 osobe u razmaku od 7 do 8 godina.

Učesnici su prijavljivali svoju fizičku aktivnost u slobodnom vremenu. A naučnici su ih kategorisali kao lagane, umerene, energične.

Tolerancija na bol je merena tako što su učesnici potapali ruku i zglob u hladnu vodu. Držali su ruke u vodi što su duže mogli.

Uzimani su u obzir i nivo obrazovanja, pušački status, konzumiranje alkohola, zdravlje, profesionalna fizička aktivnost.

Ustanovljeno je da su viši nivoi fizičke aktivnosti povezani sa povećanom tolerancijom na bol. Osobe koje su bile fizički aktivne bile su tolerantnije na bol u poređenju sa osoba koje su bile sedeće.

Ukratko, što je čovek aktivniji verovatno će imati veću toleranciju na bol. Svaka aktivnost je bolja od sedenja. Svaka aktivnost pomaže, poručuju naučnici.