Prema najnovijem istraživanju ljudi koji jedu meso imaju bolje psihološko zdravlje od onih koji ne jedu, odnosno vegetarijanaca i vegana.

Takođe je utvrđeno da vegetarijanci i vegani imaju veći rizik od depresije, anksioznosti i samopovreda, objavio je časopis Critical Reviews in Food Science and Nutrition.

“Ono što jedemo i kako jedemo sastavni su deo našeg identiteta i direktno utiče na naše zdravlje fiziološkim, socijalnim i psihološkim putevima,” ističe Urska Dobersek docent na Univerzitetu Južna Indijana.

Ona je podsetila da je poslednjih decenija porastao broj vegetarijanaca i vegana i mentalnih bolesti i zato je važno uspostaviti korelaciju između korišćenja mesa u ishrani i mentalnog zdravlja.

U velikom broju istraživanja tokom proteklih godina učestvovalo je 149.559 konzumenata mesa i 8.584 onih koji ne konzumiraju meso. Ustanovljeno je da su oni koji nisu jeli meso imali veće stope ili rizike od depresije, ankioznoti i samopovređivnja u poređenju sa onima koji jedu meso.

“Moji koautori ja bili smo iznenađeni koliko je dosledan odnos između izbegavanja mesa i povećane mogućnosti mentalnih bolesti u populaciji. Naša studija ne podržava izbegavanje mesa u ishrani zbog dobrobiti psihološkog zdravlja” rekla je Dobersek.

Uzročni odnos izeđu izbegavanja mesa i psihološkog zdravja još uvek nije jasan i ne zna se zbog čega je to tako.