Tuberkuloza je ponovo pretnja čovečanstvu, upozoravaju Svetska zdravstvena organizacija i Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije.

Ono što je posebno zabrinjavajuće je da ova bolest, koja se može samo zalečiti, postaje sve otpornija na lekove. Čak ni oni najskuplji lekovi ne pomažu kod ove preteće bolesti a šta onda reći za lekove koji su ispod standarda kvaliteta a takvih ima pogotovu u nerazvijenim zemljama.

Najviše problema ima u subsaharskoj Africi gde su AIDS i TBC praktično "spojene u jednu bolest". Takođe tuberkuloza je sve veći problem i u istočnoj Evropi.

I razvijena Evropa je u strahu zbog širenja tuberkuloze otporne na lekove.

Zbog neuspeha lekova protiv soja tuberkuloze MRD-TB, lečenje postaje "ozbiljno ograničeno" i bolest polako postaje "neizlečiva", upozoravaju stručnjaci u najnovijoj studiji objavljenoj prošle godine. Navode se i podaci, da je u 2011. godini od 8,7 miliona obolelih umrlo 1,4 milijuna ljudi.

WHO iznosi zabrinjavajući podatak da bi do 2015. godine najmanje dva miliona ljudi moglo da oboli od sojeva tuberkuloze otpornih na antibiotike.

Dakle, tubrkuloza i AIDS su najsmrtonosnije bolesti na našoj planeti..