Depresija je problem sa kojom se suočava sve više ljudi. A naučnici su sada otkrili da ljudi koji pate od ove bolesti žive od 7 do 11 godina kraće.

Tokom šezdesetogodišnjeg perioda, u tri navrata, naučnici su pratili povezanost mentalnog zdravlja i smrtnosti kod 3.410 odraslih osoba – od 1952. do 1967. godine, od 1968. do 1990. godine i od 1991. do 2011. godine.

Povećan rizik od preuranjene smrti zbog posledica depresije u svakoj deceniji evidentiran je kod muške populacije, a nakon devedesetih godina prošlog veka i kod žena.

Dugogodišnje istraživanje pokazalo je da su osobe kod kojih se depresija javljala u više navrata bile u lošijoj poziciji, zbog čega je veoma važno da ovaj mentalni poremećaj bude na vreme otkriven i lečen.

Pokazalo se da najveći broj preuranjenih slučajeva smrti zapravo nije direktno povezan sa mentalnim poremećajem, već sa onim što nastane kao posledica depresije, poput srčanog udara.

Studija naučnika sa Oksforda pokazala je da borba sa depresijom skraćuje život koliko i pušenje – prosečno za sedam do 11 godina.