Tokom narednih meseci očekuje se preporuka za bivalentne vakcine protiv covid 19.

Bivalentne vakcine istovremeno ciljaju na originalni soj covid 19, na omikron a posebno na sada dominatne varijante BA 4 i BA 5.

Velika Britanija je prva zemlja koja je odobrila vakcinu booster specifičan za omiikron. To je vakcina Moderne.

Stručnjaci su izjavili da vakcine Pfizer i Moderna nude snažan imuni odgovor protiv omikrona i njegovih podvarijanti.

Preliminarni rezultati pokazuju povećanje antitela i dodatnu zaštitu kod primene ove nove vakcine.

Ove nove bivalentne vakcine trebalo bi da koriste ne samo stariji i rizične grupe već i ostala populacija.

Još jednom se ističe da sadašnji busteri ne garantuju da se neko neće zaraziti već su efikasni u sprečavanju teških ishoda poput hospitalizacije i smrti.

Kada se govori o četvrtoj dozi vakcine uvek se konstatuje da je ona najpotrebnija starijim i rizičnim osobama.

Nova polivalenta će biti preporučena sada i za širu populaciju.

I Moderna i Pfizer su istakli da je ova nova vakcina pokazala snažan odgovor antitela na varijante omikrona.

Podseća se da i dalje treba praktikovati mere zaštite, nošenje maske, ostanak kod kuće ako ste zaraženi, redovno testiranje.