Tim italijanskih i američkih stručnjaka izračunao je da se velika epidemija poput covid pandemije koju sada živimo očekuje tokom sledećih 59 godina, najkasnije do 2080. godine.

Dakle, oni koji su mlađi od 24 godine verovatno će doživeti još jednu veliku zdravstvenu katastrofu, piše yahoo.com.

Naučnici su izučavali razmere i učestalost izbijanja bolesti od 1600. godine do danas. Analizirane su kuga, velike boginje, kolera, tifus i novi virusi gripa. Na osnovu obrazaca pojavljivanja bolesti smatraju da se može nagovestiti kada će se slični događaji ponoviti.

Konstatovano je da će se recimo smrtonosna pandemija kao što je španski grip, koja je ubila više od 30 miliona ljudi između 1918. i 1920. godine, verovatno dogoditi u narednih 400 godina.

“Zabrinjavajuće je da se brzina kojom se pojavljuju epidemije i pandemije ubrzava, što znači da verovatnoća preživljavanja kroz nju raste,” zaključuju istrživači a prenosi yahoo.com.

Na osnovu sve veće brzine kojom se novi patogeni poput covid, sars, mers oslobađaju u ljudskoj populaciji u poslednjih 50 godina, studija procenjuje da će verovatnoća izbijanja epidemije verovatno porasti tri puta u narednih nekoliko decenija.

Rast stanovnništva, promene u ishrani, degradacija životne sredine, sve češći kontakt ljudi sa životnjima koje nose bolesti povećavaju rizik od pojave epidemija, upozoravaju autori.

Stručnjaci su izračunali verovatnoću pandemije sposobne da uništi ceo ljudski život, utvrdivši da je to statistički verovatno u narednih 12.000 godina.

Naučnici upozoravaju da je veoma važno rano reagovanje na izbijanje bolesti i izgradnja kapaciteta za nadzor pandemije na lokalnom i globalnom nivou, kao i razvijanje istraživačkih programa za razumevanje zašto su epidemije sve učestalije. Važno je da se učine napori kako bi se pandemije u budućnosti konrolisale i sprečile.