Stručnjaci iz Kalifornije u seriji laboratorijskih testova uspeli su da izoluju neurofiziološke i neurokognitivne biomarkere, koji će pomooći u dijagnosticiranju šizofrenije, piše u časopisu PloS ONE.

Psihijatar Gregory A Light kaže da je dosadašnje otkrivanje šizofrenije zasnovano samo na subjektivnom mišljenju lekara, na osnovu priče pacijenta i njegovih unutrašnjih doživljaja, što je dovodilo do brojnih zabluda. On dodaje da su se lekari susretali sa problemima u dijagnozi jer nisu imali dovoljno informacija. Brojni bolesnici kojima je otkrivena ova bolest jednostavno nisu mogli adekvatno da prenesu ono što se njima dešava.

Otuda potreba za dijagnostičkim uređajima koji će dati adekvatniju procenu stanja pacijenta.

Testirano je 341 bolesnika od šizofrenije i 205 zdravih ljudi iz kontrolne grupe a rezultati su se pokazali zadovoljavajuće tačnim, stabilnim indikatorom dijagnostikovanja šizofrenije.

Biomarkeri će se i dalje ispitivati jer su rezultati ohrabrujući i mogu poslužiti za rano utvrđivanje bolesti. 

Šizofrenija je duševna bolest koju karakteriše raspad procesa mišljenja i emocionalnih reakcija. Od manifestacija se mogu izdvojiti halucinacije, paranoidni i fantastični doživljaji, zablude i ispadi, dezorganizacija, onemogućeno razlikovanje stvarnih od nestvarnih doživljaja, a menja se način mišljenja, zapažanja, ponašanja.

Uzrok šizofrenije još nije otkriven, mada kažu lekari da su izražene genetičke komponente.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime