Deca koja imaju majčinu podršku imaju tendenciju da budu inteligentnija bez obzira na majčinu inteligenciju.

Poznato je da su individualne razlike u opštoj inteligenciji u ranom životu zavisne od okruženja. Razlike u odraslom dobu su rezultat genetike.

U istraživanju je učestvovalo 1075 dece, od toga 529 devojčica i 546 dečaka. Roditelji i deca su se igrali igračkama a istraživači su ocenjivali interakciju na osnovu tri aspekta majčinog ponašanja, osetljivost roditelja, kognitivna stimulacija i pozitivno ponašanje. Kognitivna sposobnost je procenjivana sa decom od 14 meseci do 10 godna. Procenjivani su upotreba rečnika, rani gestovi i testovi mentalnog razvoja.

Ustanovljeno je da postoji pozitivna povezanost između podrške majke i opšte inteligencije deteta. To znači, kada su majke više podržavale decu ona su imala više opšte ocene inteligencije.

Ali kada dete odraste presudan uticaj ima genetika, istakli su istraživači.

Potvrđena su i neka prethodna istraživanja da je podrška roditelja važna i stimuliše dečije razmišljanje.