Lekovi koje ljudi piju završavaju u rekama. I to je sada već problem, navodi se u novom istraživanju Univerziteta York.

Paracetamol, nikotin, kofein i mnogi drugi lekovi završavaju u rekama što utiče na prirodu.

Problem je što uticaj mnogih farmaceutskih jedinjenja u rekama još uvek nije poznat. Već je dokazano kako ljudski kontraceptivi utiču na razvoj i reprodukciju riba, a naučnici se plaše da bi povećano prisustvo antibiotika u rekama moglo ograničiti njihovu efikasnost kao lekova.

U istraživanju su uzeti uzorci vode sa više od hiljadu lokacija u 100 zemalja, a ustanovljeno je da u više od četvrtine od 258 reka postoje “aktivni farmaceutski sastojci” prisutni u količini koja se smatra nesigurnom za vodene organizme.