Fotoprotekcija je namenjena zaštiti kože od sunčevog UVA i UVB zračenja, čime se smanjuje mogućnost kancerogenog oštećenja kože od sunca, a podrazumeva kreme sa zaštitnim faktorima, garederobu sa zaštitinim faktorima, naočare, šešire. Kreme za zaštitinim faktorima su primarna zaštita kože od sunca i mogu se podeliti na one koje imaju prevashodno mehaničku zaštitu (koja odbija zrake) i one koje imaju većinski hemijsku zaštitu (koja apsorbuje iste).

Hemijska zaštita podrazumeva takve supstance koje imaju veću sposobnost resorpcije sunčevog zračenja. Svaki hemijski faktor u kremama ima različit kapacitet resorpcije različitih talasnih dužina UV zračenja, a oni kvalitetniji pružaju i UVB i UVA zaštitu. UVB zrake mogu u potpunosti zaustaviti a oni su odgovorni za gorenje kože kao i kasno razvijanje karcinoma kože. UVA zrake mogu zaustaviti u velikoj meri, ili samo delom, zavisno od hemijskih supstanci koje se koriste. UVA zraci čine da naša koža dobije pigment ali sa produženim talasnim dužinama ubrzava starenje kože i kida DNK lance.

Mehanička zaštita u kremama sa zaštitnim faktorima ima sličnu funkciju kao garderoba. U potpunosti blokira UVB zrake kao i UVA zrake duže ili kraće talasne dužine zavisno od čestica koje se koriste (titanijum dioksid, talc, magnezijum oksid, cink oksid).

Više o zaštiti od sunca pročitajte na stranici Dermatološke poliklinike Dermatim.