Više se veruje naučnicima nego političarima, pokazalo je najnovije istraživanje u SAD.

Ispitivala se spremnost ljudi da prime vakcinu protiv covid 19.

Učestvovao je 1971 Amerikanac kojima je predstavljeno dve hipotetičke vakcine a pitanje je bilo, da li će i koju vakcinu izabrati.

Ispitanicima su predočili i neke informacije, recimo efikasnost, dužina trajanja zaštite, politički lider koji je odobrio vakcinu, neželjeni efekti, piše psypost.org.

Većina je smatrala da je efikasnost najvažniji faktor za primanje vakcine. Za primanje vakcine opredelio se 61% ispitanik kada je efikasnost vakcine bila 90 posto.

Ljudi su bolje prihvatali vakcinu što je ona imala duže trajanje zaštite i manji broj neželjenih efekata.

Najniža spremnost je bila kada su vakcinu odobrili predsednik Trump dok je Biden prošao nešto malo bolje od prethodnika.

Neuporedivo bolji rezultat i prihvatanje je bilo kada su vakcinu odobrili Centri za kontrolu i prevenciju bolesti ili Svetska zdravstvena organizacija.

Očito ljudi više veruju naučnicima i naučnim institucijama a mnogo manje političarima.

Najbolje je prošla hipotetička vakcina protiv covid 19 koja je 90% uspešna, traje pet godina, ima malo neželjenih efekata, odobrio je Centar za kontrolu i prevenciju bolesti i Svetska zdravstvena organizacija. Ovu vakcinu primio bi 71% ispitanika.