Prema najnovijem istraživanju ustanovljeno je da duža upotreba cucle utiče na smanjenje rečnika kod mališana od 12 i 24 meseca, piše psypost.org.

Dugotrajna upotreba cucle remeti percepciju govora i ograničava pokrete usta i jezika. Pošto im je jezik blokiran cuclom bebe su imale poteškoće da razlikuju zvukove.

Istraživanje je rađeno u Oslu, u Norveškoj a učestvovalo je 1630 dece.

Ispitivana je sposobnost odojčadi da razumeju i prepoznaju reči kada ih čuju. A roditelji su informisali o upotrebi cucle tokom dana svog deteta.

Otkrivena je značajna negativna povezanost između kontinuirane upotrebe cucle i veličine rečnika kod beba od 12 i 24 meseca.

Ustanovljeno je da je za 12.mesečnu decu povećana upotreba cucle povezana sa smanjenjem u razumevanju rečnika. To se odnosilo i na bebe od 24 meseca jer je upotreba cucle smanjila mogućnost proizvodnje rečnika.

Takođe kasnije se pokazalo da su bebe sa većom upotrebom cucle imale manji rečnik od beba koje nisu koristile ili u manjoj meri cuclu.

Na učenje reči utiču i stilovi roditeljstva, dečji temperament. Istraživači podsećaju da treba imati u vidu i da cucla ima umirujući efekat i da ne treba stigmatizovati roditelje koji ih koriste.