Obimna studija sprovedena u engleskim domaćinstvima pokazala je da osobe koje iskuse simptome psihičkih problema, poput anksioznosti ili depresije, žive kraće od onih koji takve probleme nemaju.

 

Kako je ova povezanost ostala na snazi i kada su rezultati bili prilagođeni faktoru različitih životnih stilova ispitanika, istraživači su zaključili da do ovakvih efekata dolazi najverovatnije zbog bioloških promena koje su rezultat psihičkih problema, a ne zbog toga što ljudi slabijeg mentalnog zdravlja žive nezdravim načinom života.

 

Ovaj rezultat, objavljen u BMJ (British Medical Journal) izdanju od 31. jula, delo je zajedničkog rada londonskog University College-a (UCL) i Univerziteta Edinburg, i očekuje se da pokrene mnoštvo daljih studija o tome kako doktori tretiraju ljude koji imaju makar i blage psihičke probleme.

 

"Povezanost između lošeg mentalnog zdravlja i više stope smrtnosti ostala je i kada smo uračunali ostale faktore, poput težine, količine vežbanja, pušenja, alkohola i dijabetesa", rekao je Dejvid Bati iz UCL-a. "Stoga, ova povećana smrtnost nije posledica toga da ljudi sa višim stepenom psihičkih problema imaju nezdrave navike i ponašanja".

 

Ranija istraživanja povezanosti mentalnog zdravlja i očekivanog životnog veka su se sačinjavala uglavnom od malih studija, sa primerima koji nisu mogli da pruže ubedljive statističke rezultate. Međutim, za potrebe ove studije, objavljene u BMJ, Dejvid Bati i njegove kolege su analizirali više od 68.000 ljudi starijih od 35 godina, a istraživanje je trajalo od 1994. do 2004.

 

Učesnici su u proseku bili praćeni osam godina, a nivo mentalnog zdravlja je bio u rasponu od nepostojanja bilo kakvih simptoma, do ozbiljnih simptoma depresije i anksioznosti. Istraživači su imali uvid u podatke o smrtnosti osoba koje su posmatrali – kada su umrli i od čega, i te podatke primenili na informacije vezane za njihovo mentalno zdravlje. Rezultati su bili jasni – osobe koje su imale simptome anksioznosti i depresije, imale su kraći životni vek od onih koji su bili bez simptoma.

 

Štaviše, čak i osobe koje su imale sitnije mentalne probleme (oko četvrtina učesnika u studiji), bile su povezane sa većim rizikom od prevremene smrti, zbog niza značajnih oboljenja, uključujući tu i bolesti srca.

 

Ono što se pokazalo kao problem je da osobe sa slabim simptomima depresije ili anksioznosti najčešće ne traže pomoć lekara, a istraživači su izjavili da bi njihovi nalazi mogli da imaju uticaja na način na koji zdravstveni sistem tretira ove sitnije mentalne teškoće. "Potrebno je da osiguramo da ljudi, koji imaju probleme sa mentalnim zdravljem, imaju pristup zdravstvenoj nezi i savetima koji su im potrebni. Ljudi sa psihičkim problemima su među najugroženijim osobama u društvu", kaže se u zaključku istraživanja.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime