UNICEF je objavio izveštaj u saradnji sa neprofitnom orgaizacijom “Čista zemlja” koji pokazuje da je svako treće dete na planeti izloženo trovanjem olovom.

Prema ovom izveštaju oko 800 miliona dece na planeti ima nivo olova u krvi iznad 5 mikrograma po decilitru a zna se da ne postoji bezbedan nivo izloženosti kod dece.

Izloženost olovu smanjuje kognitivne sposobnosti dece, utiče na inteligenciju, povezano je sa agresijom i hiperaktivnošću što je u izveštaju okarakterisano kao alarmantno.

Posebno opasno izlaganje olovu je kod dece mlađe od 5 godina što donosi doživotno fizičko i kognitivno oštećenje.

I ne samo da to ograničava potencijal svakog trećeg deteta već utiče na kreativni i ekonomski učinak društva. Prema ekonomskim analizama gubitak u zemljama sa nižim i srednjim primanjima u Africi, Aziji, Ltinskoj Americi na Karibima mogao bi da iznosi bilion dolara.

Najveći zagađivač je recikliranje olovnih akumulatora iz automobila. Radnici u zemljama gde se to radi, često ilegalno vade olovo da bi ga preprodali.

Rudnici olova, cevi u vodovodu, keramičko posuđe sa glazurom od olova, recikliranje i spaljivanje e-otpada su samo deo zagađivača.

Zato se ističe hitnost rešavanja problema u ovim zemljama i ističe da bi UNICEF i organizacija “Čista zemlja” mogle da pomognu da se smanji izloženot i trovanje olovom među decom.