Deca 2000-ih će živeti 120 godina. Odnosno, očekuje se da će se ljudski vek produžiti do 120 godina u roku od nekoliko decenija.

“Naša prognoza je životni vek između 100 i 120 godina unutar 50 godina, barem u razvijenim zemljama”, rekao je Ignat Kulkov, istraživač sa Univerziteta Malardalen.

Takođe se očekuje da će starije osobe biti podjednako zdrave kao i one u četrdesetima zahvaljujući brzom tehnološkom napretku, rekao je Kulkov.

“Sve će više ljudi nositi uređaje za praćenje zdravstvenog stanja. Ti će uređaji biti povezani s doktorima i bolnicama.”

Očekuje se da će personalizirana medicina s individualno prilagođenim lekovima takođe doprineti poboljšanju zdravlja.