Zavisnost od mobilnih telefona itekako postoji. Puno puta smo već pisali o istraživanjima o uticaju mobinih telefona na fizičko i mentalno zdravlje. Sada je i dokazano da mobilni utiču na procese u našem mozgu i menjaju naše uobičajeno ponašanje.

Autor istraživanja Robert Christian Wolf, Heidelberg University in Germany analizirao je ponašanje ljudi “koji su više vremena provodili sa svojim pametnim telefonima nego sa porodicom ili prijateljima,” piše psypost.org.

Magnetna rezonanca je korišćena da bi se istražile aktivnosti kod osoba koje su zavisne od pametnih telefona.

U istraživanju je učestvovao 21pojedinac koji odgovaraju kriterijumima zavisnosti od mobilnog telefona.

Pokazalo se da su oni stalno proveravali svoj pametni telefon, manje radili i bili manje koncentrisani zbog svog pametnog telefona i osećali se besno i nestrpljivo u nedostatku svog telefona.

Ono što je posebno zanimljivo u ovom istraživanju je da su primećene razlike u neurološkoj aktivnosti u nekoliko regija mozga kod ljudi koji su previše vezani za svoje pametne telefone.

U nekim regijama mozga primećene su smanjene ili povećane aktivnosti mozga. Slični neuronski obrasci su karakteristični i kod drugih poremećaja zavisnosti.

Istraživači ipak smatraju da preterana upotreba mobilnih ne može da se izjednači sa zavisnošću od supstanci.

Ova vrsta vezanosti za pametne telefone nije uključena ni u jedan postojeći dijagatnostički priručnik za mentalne poremećaje, naglašavaju istraživači.