Zašto psi naginju glavu kada vas gledaju? Sada znamo pošto su vredni načnici potrošili tonu para od poreza radničke klase kako bi otkrili ovu krucijalno važnu informaciju.

Istraživanje objavljeno u magazinu Animal Cognition otktrilo je kako da psi naginju glavu kada obrađuju relevantne, značajne informacije.

I to se obično dešava kada gledaju svoje vlasnike.

Otkriveno je i da inetligeniji psi češće naginju glavu pošto se tako fokusiraju na komunikaciju sa ljudima, odnosno pokušavaju da shvate šta im govore i šta se dešava.