Terapija pomoću pasa pomaže u lečenju mladih sa poremećajima fetalnog alkoholnog stanja. To su pokazala najnovija istraživanja.

Kada su bebe u natalnom dobu izložene uticajem alkohola, koji majka unosi u organizam, veoma je opasna i može izazvati na bebi niz oštećenja i poremećajam. To mogu da budu smetnje u učenju, problemi sa pamćenjem, nedostatak socijalnih veština, anskioznost, agresivnost, piše psypost.org.

Prema istraživanju na mladima između 6 i 18 godina primenjena je terapija uz pomoć pasa.

Pokazalo se da je ova terapija pozitivno uticala na mlade, smanjene su socijalne tenzije, poboljšale se socijalne veštine i smanjeni su simptomi koje su imali ranije.

Značajno je i to da niko od mladih nije hteo da odustane od istraživanja, voleli su rad sa psima.

Stručnjaci ističu da je neverbalna komunikacija sa psima pogodovala mladima koji nisu bili vešti u komunikaciji sa drugima. Takođe ova komunikacija sa psima pomogla je i približavanju bližnjima.