Najbliži čovekovi rođaci, majmuni šimpanze su svesne smrti, kao i ljudi, pokazala su nova istraživanja.

“Za nekoliko osobina, kao što su sposobnost razmišljanja, govor, korišćenje alata i svest o sebi, smatralo da se po njima čovek razlikuje od životinja. A onda je dokazano da su te razlike mnogo manje. Svest o smrti jedna je od psiholoških pojava za koje se dugo smatralo da pripadaju samo ljudima. Ali, posmatranje reakcija šimpanza na smrt druge životinje, kao i životinje koja umire, pokazuju da su te životinje itekako svesne smrti”, objasnio je James Anderson sa Univerziteta Stirling u Velikoj Britaniji.