Novo istraživanje ukazuje da jezik koji koristimo utiče na odluke koje donosimo. Odnosno donećete mnogo racionalnije odluke vezane za novac kada razmišljate na stranom jeziku.

Psiholozi sa Univerziteta u Čikagu kažu da su ljudi skloniji preuzimanju većeg rizika kada razmišljaju na maternjem jeziku.

"Kada ljudi koriste strani jezik, njihove odluke su mnogo manje pristrane, mnogo više analitične i sistematičnije, jer strani jezik pruža psihološku distancu", kazao je Boaz Keysar, vođa istraživanja.

Kognitivna pristranost je ukorenjena u emotivnim reakcijama, a razmišljanje na stranom jeziku pomaže da se ljudi udalje od tih emocija i da odluke donose na mnogo ekonomičniji i racionalniji način.