Koliko ću živeti? Znaćete tačno. Ovo je vrlo zanimljivo istraživanje koje otkriva koliko će godina svakod od nas živeti. Životni vek se, prema naučnicima određuje na osnovu genetskih mutacija.

Stručnjaci kažu da se tokom godina neprestano u organizmu dešavaju oštećenja DNK ali organizam ima mehanizme kojima se to prebrodi. Ali kako vreme prolazi ti mehanizmi se kvare ili možda bolje reći, postaju prilično neefikasni.

Navodi se recimo primer da stariji roditelji prenose na svoje potomke više genetskih mutacija što je važno za dužinu života.

U istraživanju naučnika iz nekoliko zemalja je učestvovalo preko četrdest porodica a obuhvaćene su tri generacije.

Analizirane su mutacije DNK a onda su utvrđivali broj mutacija koje roditelj prenosi na potomstvo.

Onda se upoređivao životni vek sa brojem nagomilanih mutacija.

Pokazalo se da ljudi koji su nasledili od roditelja manje mutacija i nakupili tokom svog života manji broj mutacija žive pet godina duže od onih koji su imali veći broj mutacija.

Mutacije počinju da se gomilu već nakon puberteta, što znači kada mislimo da smo u najboljim godinama već starimo.

Naučnici se nadaju da će daljim istraživanjima moći da dođu do rezultata kako usporiti starenje i produžiti životni vek.