Jedan kolega se nekontrolisano znoji u najlaganijoj majici, dok drugi sprečava svaki pokušaj da se napravi i najminimalnija promaja – debata o pravoj temperaturi u kancelariji poznata je svima. U Srbiji je u proteklih deset godina formulisan zakon koji jasno određuje koliko bi trebalo da iznose minimalna i maksimalna temperaturu na radnom mestu, a LG Srbija je pokušao da sazna koja je to idealna temperatura za rad.

Mark Zakerberg, osnivač Facebook-a, misli da je 15°C najbolja temperatura za rad u kancelarijama. Nije poznato koliko se ovo primenjuje u kompaniji Facebook, ali rezultati istraživanja ukazuju na to da je viša temperatura bolja opcija.

Kolega koji se smrzava dosta košta

Prema istraživanju koje je sprovedeno na Kornel univerzitetu u Sjedinjenim Američkim Državama, zabeleženo je 10 odsto grešaka u kucanju pri temperaturi od 25 stepeni. U okruženju od 20 stepeni, stopa grešaka porasla je na 25 odsto. Ovo pogoršanje efikasnosti može se objasniti činjenicom da pri hladnoći telo troši više energije za zagrevanje tela, što dovodi do manjka energije za koncentraciju, razmišljanje i kreativnost. Istraživači takođe ističu da takvo smanjenje performansi znači dodatni trošak od 10 procenata po satu za svakog zaposlenog.

Naravno, ni prekomerna toplota nije dobra za efikasnost. Prema istraživanju koje je sprovedeno na Univerzitetu tehnologije u Helsinkiju, najveća produktivnost zabeležena je na temperaturi od 22 stepena, a od 23-24 stepena radni učinci se pogoršavaju. Ovo znači da ako, na primer, zaposleni rade u okruženju u kome je 30 stepeni, istraživanja pokazuju da imaju 8,9 odsto lošije učinke nego što bi imali u okruženju od 22 stepena.

Ovako možete koristiti klimu na pravi način

Izbegavajte direktan protok vazduha, a takođe ne bi trebalo da sedite na mestu gde klima izbacuje hladan vazduh, jer se možete prehladiti baš kao i napolju na vetru. Na poslu, klima je odgovornost rukovodioca, ali moramo obratiti pažnju na klimu i kod kuće čisteći filtere, menjati ih i s vremena na vreme proveravati spoljne i unutrašnje jedinice.

Propisi u Srbiji zahtevaju i napitke

U Srbiji, maksimalna dozvoljena temperatura za rad u zatvorenoj prostoriji kreće se u rasponu od 18 do 28°C. Ovo je regulisano Pravilnikom o preventivnim merama za bezbedan i zdrav rad na radnom mestu iz 2009. godine, ali u njemu nije navedeno kolika je optimalna temperatura. Pravilnik takođe zahteva da zaposleni unose običnu vodu ukoliko fizička aktivnost traje kraće od 60 minuta, a kada fizička aktivnost traje duže od 60 minuta preporučuju se pića sa dodatkom ugljenih hidrata i elektrolita.

Timski rad bolji je u toplijem okruženju

Istraživanja pokazuju da idealna temperatura zavisi i od prirode zadataka. Relativno visoke temperature mogu biti dobre za kreativno razmišljanje, dok hladnije okruženje od 20 stepeni utiče na koncentraciju za obavljanje ponavljajućih i monotonih zadataka. Visoke temperature ne znače sedeti u sauni: na primer, iznad 27°C, matematičke sposobnosti mogu se pogoršati.

Postoji i razlika u tome kolika temperatura je prijatna u zavisnosti od pola, kako se navodi u istraživanju Ujedinjenih nacija. Prosečna idealna temperatura za radno okruženje za žene je 22, dok je za muškarce 21 stepen.

Takođe, temperatura može imati uticaja na volju zaposlenih za sarađivanjem. Rezultati istraživanja otkrili su da se u toplijem okruženju zaposleni mogu osećati prisnije prema drugim kolegama, što se može videti po specifičnoj verbalnoj i neverbalnoj komunikaciji.