Vaše dete je malo temperamentnije, nemirnije, dešava se da udari drugaricu ili druga kad se naljuti, nekada čak i ugrize i to vas frustrira i ne znate šta da radite.

Stručnjaci se slažu u oceni da je vaše dete možda samo previše emotivno i da pod naletom emocija ne može da se kontroliše. Nekada žele samo pažnju i da budu glavni među drugarima. A nekada samo isprobavaju situaciju da vide kakve će biti posledice.

Naravno, mogu se burno ponašati ako im je ugrožen prostor ili su preopterećeni.

U svakom slučaju detetu je potrebno više zagrljaja i prijateljskih razgovora.

Grdnja, pogotovo kod temperamentne dece nikako ne pomaže.

Ali nije lako roditeljima koji imaju dete borca, boje se da dete ne povredi druga ii drugaricu, nije im prijatno pred drugim roditeljima ako mališan udara, grize, luduje

Stručnjaci poručuju da je to samo faza u razvoju vašeg mališana. I ne znači da će biti siledžija kad odraste i kada mu se emocije srede. Ali treba posmatrati dete i shvatiti kada burno reaguje i možda preduprediti dramatičnu situaciju.

Razvijajte kod dece neagresivne načine komunikacije, naučite ih da sukobe rešavaju na miran način i da kontrolišu emocije. Sve to se prvo postiže u kući neagresivnim okruženjem.

Recimo, kada dete udari ne samo drugare nego i vas, recite mirno da nema udaranja i da to boli. Sačekajte minut ili dva da se situacija smiri a onda neka se dete izvini ili zagrli onoga koga je udarilo.

Razgovarajte sa svojim detetom i pokušajte da dođete do zakjučka zašto se to desilo i kako rešiti situaciju.

Posmatrajući svoje dete shvatićete da postaje agresivnije kada je umorno, previše emotivno, ako nema dovoljno fizičke aktivnoti.

Dete može udarati usled nedostatka kontrole emocija ili ljutnje ali sve se da rešiti ali nikakko batinama ili na agresiju odgovoriti agreivno.

Objasnite deci ako im drugo dete smeta neka se samo okrenu i odu, neka pokušaju tom drugom detetu da objasne šta nije u redu ili da zagtraže pomoć roditelja i vaspitača

Važno je reći da ruke služe za pomoć a ne za povređivanje i za šta sve služe ruke i koliko su važne u životu. Nazovite ih korisnim rukama i uvek imajte pozitivan pristup u rešavanju problema.