Poznati psiholog Dan Ariely sproveo je eksperiment u Intelovoj fabrici u Izraelu kako bi bolje razumeo ljudsku motivaciju.

U eksperimentu su bile 4 grupe ispitanika. Prva grupa na početku nedelje dobila je poruku sa obećanjem da će, ako svaki dan ispune svoje dnevne kvote, na kraju nedelje dobiti pizzu. Drugoj grupi ispitanika za ispunjenje dnevnih kvota obećan je novčani bonus, trećoj grupi obećana je pismena pohvala šefa, dok četvrta grupa (kontrolna) nije primila nikakvu poruku.

Na kraju prvog dana najsnažniji motivator bila je upravo pizza – produktivnost grupe kojoj je obećana pizza povećala se za 6,7% u odnosu na kontrolnu grupu.

Grupa koja je trebalo da primi pohvale našla se na drugom mestu sa povećanjem produktivnosti od 6,6%, dok je grupa kojoj je obećan novčani bonus povećala svoju produktivnost za 4,9%.

Na kraju eksperimenta zaključeno je kako je grupa kojoj je obećana pismena pohvala šefa bila najproduktivnija, odmah iza one kojoj je obećana pizza.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime