Kada je alkohol najštetniji? Znamo da je preterana konzumacija alkohola štetna u svakom dobu našeg života. Ali ipak ima razlike da li se pije u ranom periodu ili u kasnijem.

Štetnost alkohola dokazana je još u trenucima majčine trudnoće. Ako majka u trudnoći previše konzumira alkohol dete može da ima urođene mane, teška neurološka oštećenja.

U kasnijem dobu alkohol je veoma loš u tinejdžerskim godinama. U to vreme deca koja to više nisu a ni odrasli sasvim, pokušavaju da uđu u svet starijih, željni su avantura pa je alkohol pravi izazov za tinejdžere. Ukoliko se u tome pretera, ističu stručnjaci može doći do smanjenja zapremine mozga, padom kognitivne funkcije, objavljeno je u gizmodo.com.

Ističe se taokođe da stariji ljudi, od 65 i više godina, ređe piju. Ali oni koji nistu prestajali dugi niz godina u starijem dobu imaju povećan rizik od demencije.

Zanimljivo je da su neka istraživanja pokazala da je umereno konzumiranje alkohola u strijem dobu povezana sa poboljšanim zdravljem mozga.

Upozoravaju stručnjaci da ipak treba biti veoma, veoma umeren, jer je konzumacija alkohola povezana sa većim rizikom od karcinoma.

Prevenicija i informisanje široke populacije o štetnosti alkohola je neophodna da bi se smanjila upotreba alkhola. To je posebno važno među mladim ljudima, kako bi im se obezbedio kvalitetniji i dugovečniji život.