Roditelji obično sagledavaju fizičke sposobnosti svoje dece, kao i njihove uspehe u vrtiću i školi.

Ređe se interesuju za emocionalnu inteligenciju deteta. A ona sadrži nekoliko važnih elemenata, empatiju, samosvest, socijalnu veštinu.

Ovu inteligenciju treba negovati još od detinjstva a roditelji su ti koji podstiču decu na slobodno izražavanje, formiranje sopstvenog mišljenja i iznošenje emocija na svetlo dana.

Deca sa visokom emocionalnom inteligencijom imaju odlične odnose sa okolinom, dobre ocene.

Mališani koji imaju razvijenu emocionalnu inteligenciju saosećaju sa drugima, svesni su okoline i umeju da prepoznaju šta je to što tišti njihove drugove i spremni su da pomognu u rešavanju problema.

Takođe, umeju da kontrolišu sopstvene krizne situacije i da ih verbalizuju. Na taj način pomažu i sebi i drugima.

Ipak, ovakva deca nisu impulsivna jer prepoznaju svoja osećanja i vladaju njima.