Istraživanje naučnika sa Univerziteta u Vašingtonu ukazuje da postoji jaka veza izneđu govornih veština dece i njihovog kasnijeg uspeha u životu.

Rano učenje gramatičkih pravila i širenje vokabulara neće samo poboljšati njihove sposobnosti već će unaprediti i njihove akademske i društvene performanse.

Čini se da je razvoj govora jedan od ključnih razloga njihovog uspeha u kasnijim godinama.

Dokazano je da na razvoj emocionalnih, socijalnih, zdravstvenih i drugih sposobnosti najviše utiču čitanje, matematika i veštine usmenog i pismenog izražavanja.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime