Izgled vašeg lica u velikoj meri određuje i kako vas doživljavaju drugi ljudi. A određene karakteristike mogu da pomognu da se izvučete iz bilo koje situacije. Čak i iz kriminalnih aktivnosti.

 
Dakle, glavna stvar su obrve. Ukoliko su u obliku slova V i vrlo blizu očiju drugi ljudi vam neće verovati. Sa druge strane ako imaju ovakav – ^ – oblik i nisu toliko niske odmah ćete zadobiti poverenje drugih.
 
Istraživanje je sproveo Brian Holtz sa Univerziteta Temple koji smatra da je to urezano u naš mozak. 
 
"Teorija evolucije i neurološka istraživanja ukazuju da ljudi automatski, na posvesnom nivou na osnovu lica određuju da li nekome veruju ili ne", kaže Holtz.
 
Druga karakteristika koja će vam pomoći su izražene jagodice, koje ljudi povezuju sa poverenjem. 
 
Inače, dokazano je da su mozgu potrebne samo 33 milisekunde da odredi da li mu se neko dopada ili ne.
 
Posebno je zanimljivo da će ljudi koji imaju "poželjan" izraz lica mnogo lakše moći da se izvuku iz nezgodnih situacija. Čak i ukoliko su toliko loše da spadaju u kriminal. Odnosno ljudi će po pravilu misliti da nisu krivi.