Izgleda da smo mnogo sličniji sa majmunima nego što mislimo, objavljeno je u žurnalu Proceedings of the National Academy of Sciences. Vidite, i majmuni imaju sposobnost da donose ekonomske odluke i to isto kao i mi, odnosno bogati majmuni se panašaju isto kao i naši bogataši.

Naučnici su proveli eksperiment koji je trajao 20 dana tokom koga su trenirali majmune da se kockaju. Nudili su im dve posude s vodom. U jednoj je bilo manje vode i lako im je bila dostupna, dok je u drugoj posudi bilo mnogo više vode, ali šanse da dođu do nje su bile 50 – 50 posto.

I pazite sada ovo! Bogati majmuni, odnosno oni koji su mogli da se napiju vodom pre eksperimenta su bili spremni da rizikuju.

Odnosno, radije su se odlučivali da pokušaju da dođu do veće količine vode, makar i ne uspeli u tome, umesto da "igraju na sigurno". Ali, kako su postajali žedniji svi majmuni su se više okretali ka sigurnijoj opciji.

Naučnici su istakli da ovaj eksperiment oslikava racionalno odlučivanje ljudi. Odnosno to da siromašni ljudi investiraju u sigurne poslove, dok se bogati odlučuju na rizik jer se ne plaše gubitaka.