Ekonomska kriza ne popušta! Sve više ljudi se suočava sa sve težim laćanjem elementarnih namirnica! A posledica je dug na računu! Evo par saveta koji možda mogu da vam pomognu! Evo šta bi trebalo da uradite, bar tako kažu stručnjaci za finansije.

1. Priznajte da imate finansijske probleme

Važno je da kažete sebi da imate problem. Nije strašno, to se dešava mnogim ljudima. U svakom slučaju je bolje to, nego da negirate i trošite iznad mogućnosti.

2. Procenite

Napravite popis dugova. Navedite kome dugujete, kamatnu stopu i iznos koji sada vraćate, tako ćete dobiti jasnu sliku finansijskog položaja.

3. Napravite prioritete među dugovima

Odlučite šta plaćati kojim redosledom i držite se tog plana!

4. Napravite plan

Napravite popis svih nužnih rashoda (hrane, stanarine, rashoda zagorivo i slično), kao i onih koji nisu neophodni! Izbacite sve što možete i držite se plana kako znate i umete.

5. Novi dugovi
Smanjite potrošnju i po svaku cenu izbegnite uzimanje novog kredita.

6. Banke

Ako dugujete novac banci to je podložno pregovorima. Pokušajte da promenite uslove otplate!

7. Stručnjaci
Ako i dalje ne uspevate da se izborite sa dugom obratite se stručnjaku za finansije koji možda ima još neke ideje.