Prema uputstvu Agencije za zaštitu životne sredine SAD (U.S. Enviromental Protection Agency) za odlaganje slomljenih kompaktnih fluo (štedljivih) sijalica, ako vam se desi da se sijalica razbije u stanu treba da preduzmete sledeće korake, piše B92.

1. Otvoriti prozor i napustiti prostoriju. Provetravati 15 minuta.

2. Sakupiti staklene ostatke sijalice korišćenjem krutog papira ili kartona (nikako golim rukama budući da živa prodire kroz kožu).

3. Lepljivom trakom sakupiti male fragmente stakla.

4. Pod obrisati vlažnim papirom ili krpom.

5. Ukoliko se preostali ostaci usisavaju, kesu iz usisivača nakon čišćenja treba izvaditi

6. Sve predmete upotrebljene za čišćenje, kao i kesu iz usisivača, treba odložiti u plastičnu kesu, i dobro je zatvoriti .

7. Odeću ili posteljinu na koje su pali delovi sijalice ne treba više upotrebljavati, već ih treba baciti.

 

Ovde otkrijte i kako da kupite štedljivu sijalicu i šta bi trebalo da znate!