Već je poprilično izvesno da će 2015. godina biti najtoplija od kada postoje zvanična merenja. Tačnije od kraja 19. veka.

Ali neki naučnici smatraju da se u ovom trenutku odvija još nešto čudno na našoj planeti. Ako pogledate grafiku gore, primetićete da se cela planeta crveni. Odnosno, skoro svuda su temperature dobro iznad proseka.

Osim jednom mesta – severnog Atlantika. Ovo plavo područuje ukazuje da su tu temperature niže od uobičajenih. Na nekim mestima čak i rekordno niske. A to je, imajući u vidu okolnosti, veoma neobično, smatraju naučnici.

Zapravo, neki su čak prvo mislili da je tako nešto nemoguće i da je u pitanju greška u podacima. Ali kada su provereni, bilo je jasno – severni Atlantik se hladi.

Odnosno, Atlantska okeanska cirkulacija usporava. Radi se o struji koja omogućava prenošenje ogromnih količina vode duž okeana. Ovakvo kretanje pokreću razlike u temperaturi i salinitetu. Hladna slana voda severnog Atlantika tone dublje, dok je menja topla voda sa juga. Strujanje omogućava da se velike količine hladne, sveže vode sa lednika stalno kreću okeanom, što je od izuzetne važnosti.

Naučnici kažu da ovu pojavu ne bi trebalo brkati sa Golfskom strujom.

"Činjenica da su se rekordno visoke temperature širom planete dogodile u isto vreme kada i rekordno hladan Atlantik su zaista neverovatne. Postoje snažni dokazi da je ovo posledica dugoročnog slabljenja Golfske struje i usporavanja Atlantske okeanske cirkulacije", ističe naučnik Michael Mann za Washington Post.

Sigurno vas zanima kako će se to odrziti na celu planetu i posebno vremenske prilike u Evropi?

Naučnici oko toga ne mogu da se slože. Neki misle da je ova pojava prolaznog karaktera, dok su drugi ubeđeni da će posledice biti dramatične. Ipak, vrlo verovatno će doći do određenih promena u temperaturi u Evropi u sledećem periodu.

Svi se ipak slažu da pojavu treba pratiti sa velikom pažnjom.