Vikinzi su stigli u Ameriku još u 11 veku. Prema podacima novog istraživanja, Vikinzi su se naselili u Severnoj Americi pre hiljadu godina.

Naučnici tvrde da je nova tehnika datiranja analiziranjem godova drveta dala dokaz da su Vikinzi stigli u Njufaundlend 1021. godine. Naučnici su analizirali godove na tri drvena dela iz nordijske zajednice u L’Anse aux Meadowsu. Pomoću referentnog atmosferskog radiougljeničnog otiska koji je ostavila solarna oluja, uspeli su da odrede tačnu godinu pada drveta, a to je 1021. godina.

Takva solarna oluja, ogromno zračenje Sunca koje je pogodilo Zemlju, dogodilo se 992. godine. To im je omogućilo da odrede precizniji datum nastanka kampa.

Kamp u L’Anse aux Meadowsu je bio baza iz koje su krenula istraživanja drugih lokacija, uključujući južnije regije.

L’Anse aux Meadows je pod zaštitom UNESCO-a, a nalazi se na najsevernijem delu ostrva. Prvo je i jedino poznato mesto u koje su stigli Vikinzi na svom putu ka Severnoj Americi. To je ujedno i najraniji dokaz evropske zajednice na kontinentu.