Kineskim naučnicima je pošlo za rukom da izvrše teleportaciju kvantnog objekta na razdaljinu od gotovo 100 km, što je prva ikada uspešno izvršena teleportacija na tako veliku daljinu i otvara mogućnosti za realnu primenu ove tehnologije.

Kvantna teleportacija se, naime, vrši već više od 10 godina, ali još nikada do sada na razdaljinama koje bi bile od neke koristi za ljude u stvarnom svetu, piše Blic.

Prema definiciji stručnog časopisa “Tehnolodži rivju”, kvantna teleportacija ne predstavlja dematerijalizovanje i ponovno materijalizovanje fizičke materije, već upotrebu fotona za prenos kvantnog stanja jednog objekta na drugi.
 
Time se omogućava da (objekt) prijemnik postane svojevrsni klon (objekta) predajnika. To je nešto približno analogno procesu u kome bi se svest jedne osobe preselila u telo druge.

Uz pomoć lasera od 1,3 vata naučnici su razvili mehanizam navođenja koji omogućava prelazak fotona sa mesta A do mesta B a da se on pritom ne izgubi.
 
Jednu od primena ove tehnologije koju naučnici očekuju sa naročitim uzbuđenjem predstavlja kvantna komunikacija uz pomoć satelita – koja može da se iskoristi za kvantnu kriptografiju.