UNESCO traži zabranu telefona u školama! Stvar je postala toliko loša. Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu saopštila je da telefoni predstavljaju veliku distrakciju učenicima širom sveta.

“Digitalna revolucija ima ogroman potencijal ali bi trebalo da bude regulisana”, navela je Audrey Azoulay, direktorka UNESCO.

Organizacija UN navode kako je važno da se učenici usmere na međusobnu, ljudsku interakciju.

“Previše pažnje usmerene ka tehnologiji najčešće ima visoku cenu”, navodi organizacija.

Takođe, UNESCO poručuje kako tehnologija nije ravnomerno raspoređena i da neka deca nemaju koristi od toga.