Ova dva kvadrata su potpuno iste boje:


 
photo via
A ova kola

 

  photo via

su zapravo iste veličine


 
photo via
Dok ove tačke ne menjaju boje i ne okreću se


 
photo via
Gledajte u zelenu tačku i vidite šta će se desiti sa žutim tačkama


 
photo via
Levi žuti krug je manji od desnog?


 
photo via
Zapravo nije


 
photo via
Primakni se ekranu i krugovi će se okrenuti


 
photo via
A kvadrati A i B su potpuno iste boje


 
photo via
kao što se ovde vidi


 
photo via
Gledaj 30 sekundi u ovu sliku i onda odmah pogledaj fotografiju ispod
 

 
photo via


 
photo via
Ove cigarete su potpuno iste


 
photo via
Kao i ovo dvoje ljudi


 
photo via
A plavi i žuti pravougaonik se kreću sve vreme istom brzinom


 
photo via
Primakni se i videćeš kako svetlo postaje jače


 
photo via
Spirale?


 
photo via
Ne, samo krugovi


 
photo via
Gledaj u crnu tačku i siva traka će postati plava i zelena


 
photo via
Sve tačke su inače bele


 
photo via
Na ovoj slici se zapravo ništa ne pomera


 
photo via
U kom pravcu ide metro? U kome god ti želiš


 
photo via
Kao i devojka koja može da se okreće levo ili desno, kako ti odlučiš


 
photo via
Lepe devojke?


 
photo via
Pa i ne baš


 
photo via
Ove linije su sasvim paralelne iako ne deluju tako


 
photo via
I za kraj:

 photo via

Ako te zanima zašto i kako tačno te mozak vara klikni ovde!