Italijani su odbili zahtev McDonald’s-a da izgradi još jedan restoran u Rimu. I ne slučajno, i ne bez razloga.

Kompanija McDonald’s je podnela zahteva da se restoran čija bi izgradnja koštala 1,47 miliona dolara izgradi pored Karakalinih kupatila. Kompanija brze hrane je istakla da će izgraditi novi prilaz od 8.600 kvadratnih stopa do kupatila. Međutim Državni savet Italije odbacio je planove jer su kupatila na UNESKO listi svetke kulturne baštine.

Karakalina kupatila su stara više od 1800 godina a sagradio ih je car Septimije Sever. Karakalina kupatila spadaju među najlepša arheološka nalazišta Rima. Zahvaljujući odluci Državnog saveta Italije ostaće da svedoče i budućim generacijama o davnoj prošlosti.

Eto divnog primera kako se u svetu brinu o svom arheološkom nalazištu. I dok će Karakalina kupatila obilaziti i diviti im se turisti iz mnogih zemalja, naša arheološka nalazišta se svakodnevno uništavaju, baš kao i centar Beograda.