Čuveni Stephen Hawking ima novu teoriju o nastanku našeg univerzuma. On kaže da vreme nije počelo Velikim praskom, već da se pre toga jednostavno kretalo u drugom pravcu.

“Granični uslovi univerzuma… su bili takvi da nije bilo granica”, izjavio je Hawking, što bi značilo da vreme oduvek postoji ali u drugom obliku.

“Ali pošto događaji pre Velikog praska nemaju nikakve opservativne posledice, mogu se i izostaviti iz teorije i može se reći da je vreme počelo sa praskom. Događaji pre Velikog praska jednostavno nisu definisani, jer ne postoji način da iko izvrši proračun u vezi sa time što se tada dešavalo”, objašnjava fizičar.

Čisto da prekratite dosadu, zamislite univerzum u kome vreme teče u drugom pravcu. To bi recimo značilo da znamo šta će se desiti, ali ne i šta se desilo.