Starenje ipak ne može da se zaustavi, potvrdilo je istraživanje međunarodnog tima naučnika iz 14 zemlja.

I do sda ne postoji ni jedna anti-aging procedura koja to može da uspori.

“Naši rezultati podržavaju hipotezu o nepromenjenoj stopi starenja, implicirajući biološka ograničenja na to koliko se može usporiti stopa starenja čoveka”, rekli su naučnici sa Oxforda.

A to znači da besmrtnost nije moguća.

“Naše istraživanje je potvrdilo da je u slučaju istorijskih populacija životni vek bio kraći jer su mnogi ljudi umirali mladi. Međutim, zahvaljujući medicinskim, društvenim i poboljšanjima u okruženju, životni vek se produžio. Sve više ljudi živi mnogo duže danas, ali putanja prema smrti u starosti se nije promenila. Ovo istraživanje je pokazalo da ni napredak medicine ne može pobediti biološka ograničenja”, kazao je Jose Manuel Aburto sa Univerziteta Oxford.