Spašavajući prirodu spašavamo i ljude od raznih bolesti i epidemija. Ovo naučnici govore već decenijama ali nema ko da ih čuje. Trka za profitom unštava sve ono što je dragoceno za opostanak čoveka, biljnih i životinjskih vrsta. Bez milosti se krče šume, mnoge životinjske vrste izumiru, klima se drastično menja.

Milion vrsta se suočava sa izumiranjem.

Sada naučnici govore o “eri pandemija” što bi trebalo da zabrine, pre svega nadležne u svim zemljama a onda i svakog pojedinca da učini što je do njega.

Upravo su, kako se ističe u upozorenjima naučnika, ljudske aktivnosti dovele do mogućnosti izbijanja pandemija i novih zoonotskih bolesti, onih koje prelaze sa životinja na ljude.

Kako pokazuju najnovija istraživanja 70% novih bolesti je zoonotske prirode.

Covid 19, ebola, zika virus samo su neke od pandemija koje su prouzrokovale milione mrtvih i zaraženih. Imajući u vidu količinu novih, još neotkrivenih virusa koji sa životinja mogu preći na ljude, situacija je alarmantna, upozoravaju stručnjaci.

A sve to zbog čovekove nebrige za prirodu. Tako se recimo zbog klimatskih promena i porasta temperature širi malarija. Uništavaju se životinjska staništa a one se sele sve bliže gradovima pa borba izme njih i ljudi postaje sve okrutnija.

Naučnici apeluju da se izdvoje sredstva za izučavanje novih zoonotskih bolesti i zaštita od njih.

Apeluje se da se smanji trgovina divljim životinjama ali često to ostaje samo mrtvo slovo na papiru.

Očito je potrebno da se promeni svest ljudi, da se države više angažuju na zašiti prirode i smanjenju mogućih uticaja na klimatske promene. U suprotnom u budućnosti nas očekuje vreme novih bolesti, vreme pandemija.