“Nauka o sreći” je kurs koji se organizovao na Univerzitetu Bristol. Naučnici smatraju da se sreća može naučiti pa su istraživači osmislili kurs koji bi to mogao i da dokaže.

Psihoedukativni kursevi mogu poboljšati psihološko blagostanje, naglašavaju naučnici, prenosi psypost.org.

Pomoću kursa o nauci i sreći, istraživači su hteli da ispitaju da li se početna dobrobit o sreći može održati na duže vreme. Tako je sprovedena anketa među učesnicima nakon 12 i 29 meseci. U početku studenti učesnici su prijavili značajno poboljšanje u ukupnom blagostanju za 10 do 15 posto.

Polovina ispitanika je izjavila da nastavlja praksu koja povećava sreću a naučenu na kursu. To su recimo, izražavanje zahvalnosti, vođenje dnevnika, meditacija, redovne fizičke aktivnosti, ljubaznost, pomoć drugima, druženje sa prijateljima. A najčešća, najviše primenjivana je zahvalnost.

Analiza nakon 29 meseci je pokazala da su porast sreće ili blagostanja održali jedino oni koji su nastavili da praktikuju ono što su naučili na kursu “Nauka o sreći.”

Istraživači ističu da je važno umesto samo brige o sebi, okrenuti se drugima, biti sa prijteljima, biti zahvalan, ljubazan. A sve to je deo mentalnog blagostanja i čini čoveka srećnim.

Napiši komentar

Unesite svoj komentar!
Ovde unesite svoje ime