Do pre nekoliko godina na Antarktik su dolazili samo istraživači i tek poneki turista.
 
Godine 1990. na Antarktiku je bilo manje od pet hiljada turista, danas ih je više od 40. hiljada godišnje. Oni odlaze na mala područja koja nisu zaleđena. 
 
Naučnici upozoravaju da se zbog sve veće posete na tim malim područjima grade putevi, skladišta goriva, piste.
 
I baš na tim malim, nezaštićenim područjima živi većina divljih životinja i biljaka koje inače spadaju među najslabije zaštićene na Zemlji. 
 
Upravo je o tim područjima objavljena studija australijskog državnog programa za zaštitu okoline a posebno Antarktika.
 
"Mnogi misle da je Antarktik dobro zaštićen od ugrožavanja njegovog biodiverziteta jer tamo niko ne živi. Upravo u ovoj studiji, nakon istraživanja upozoravamo da je bioraznolikost Antarktika ugrožena", kaže Justine Shaw iz australijskog tima koji se bavio istraživanjem situacije na Antarktiku, objavljeno je u časopisu PloS Biology. 
 
Baš zbog dosadašnje izolovanosti ovih područja, životinje i biljke su veoma osetljive na invaziju stranih vrsta koje pristižu zajedno sa ljudima.   
 
Na Antarktiku se beleži invazija biljaka i životinja, uglavnom trava i buba s drugih kontinenata. Naučnici upozoravaju da bi ako se nastavi rast broja turista zaštićene zajednice na Antarktiku bile veoma ugrožene, čak do istrebljenja.