Iz Svetskog ekonomskog foruma upozoravaju na potencijalne probleme u globalnom finansijskom istemu koje bi mogla da izazove veštačka inteligencija.

A posledice bi bile strašne.

Čak postoji mogućnost za još jednu veliku globalnu finansijsku krizu, a razlog ovog puta nisu bankari, špekulanti, krah na tržištu nekretnina, već – roboti.

Naučnica Jesse McWaters tvrdi da je problem u načinu na koji globalna finansijska tržišta implementiraju mašinsko učenje i veštačku inteligenciju.

Veće sada mnoge banke i finansijske institucije razvijaju proizvode i rešenja bazirana na AI i machine learningu. Mnogi su međusobno povezani i imaju sve veću moć.

I to znači da bi samo jedna greška mogla da izazove lančanu reakciju i sve sruši.

Još povezaniji svet ranjiviji je i na kibernetičke rizike i napade što stvara koncentraciju rizika, smatra McWaters.