Svi jezici koji se danas koriste u Evropi i Aziji potiču od jednoj jedinog pra-jezika! Njime su se koristili naši preci na jugu evrope krajem poslednjeg ledenog doba, tačnije pre oko 15.000 godina.

Naučnici kažu da sasvim različiti jezici imaju zajedničko poreklo koje vodi do jednoj jezika, poput Japanskog i Engleskog, ali i svi drugi jezici iz Evrope i Azije.

Od njega se kasnije razvilo sedam novih jezika koji su formirali evroazijsku "superporodicu" jezika. Kako je vreme prolazilo jezici su se menjali i dodatno se povećavao njihov broj.

"Sve nacije u Evroaziji mogu svoje pretke pronaći u grupi ili grupama ljudi koji su živeli pre 15.000 godina, verovatno u južnoj Evropi" kaže evolutivni biolog Mark Pagel sa Univerziteta Reading.

Lingvisti objašnjavaju da se jezici razvijaju vrlo brzo, pa tako većina reči ima čak 50 posto šansi da se za samo 2.000 godina zameni novim rečima. Sa druge strane neke reči traju mnogo duže i da vode poreklo iz daleke istorije.

Profesor Pagel je uspeo i da otkrijte 23 reči koje su iste u većini modernih jezika i vode proeklo od pra-jezika. Tu su očekivano mama, muškarac ali i neke čudne kao što su glagol "pljuvati" ili "crv"

"Tu su neke reči koje su bile vrlo važne ljudima. Ipak nisam baš shvatio zašto se toliko održalo ‘pljuvanje’. Na kraju sam odustao, nema obrazloženja", dodaje naučnik.