Naučnici analiziraju DNK Kristofora Kolumba kako bi utvrditi njegovo poreklo. Žele da otkriju da li je bio iz Đenove, ili je bio Španac ili možda Portugalac, Grk ili čak Poljak.

O moreplovcu iz 15 veka se zapravo ne zna mnogo, a pogotovo ne o njegovom poreklu. José Antonio Lorente, profesor medicinske forenzike sa Univerziteta u Granadi, kaže kako je došlo do “radikalnog poboljšanja” u DNK analizi pa je sada moguće analizirati jako male fragmente uzoraka.

Istraživači trenutno rade na četiri komadića Kolumbove kosti, sedam koštanih ostataka, na zubu njegovog sina Hernanda, a takođe i na desetak fragmenata kosti njegovog brata Diega, koji su u lošem stanju. Sve to da bi se otkrilo odakle je.

Lorente inače veruje u opšte prihvaćenu teoriju prema kojoj je Kolumbo bio Đenovljanin.