Nova ljudska vrsta pronađena je na Filipinima. Homo luzonensis se dosta razlikuje od predaka modernih ljudi a karakteristična im je zakrivljenost velikog nožnog prsta, što ukazuje da je penjanje i dalje bila važna aktivnost.

Fizičke odlike Homo luzonensisa predstavljaju mešavinu onih kod drevnih ljudskih predaka i modernog čoveka.

To bi moglo da znači da su primitivni rođaci čoveka napustili Afriku i došli sve do jugoistočne Azije, što se ranije smatralo nemogućim.

Ovo otkriće ukazuje i da je evolucija čoveka u regionu bila veoma složena, sa tri ili više ljudskih vrsta u tom području u vreme dolaska naših predaka.