Naučnici su otkrili sasvim novi svet na dnu okeana.

Mikrobi tamo žive bez kiseonika i bez imalo sunčeve svetlosti, što deluje nemoguće! Ali količina živih organizama je iznenadila čak i stručnjake.

Mikrobi tamo žive zahvaljujući vodoniku i hemijskim reakcijama sa stenama bogatim gvožđem. Umesto fotosinteze ovde se odvija hemosinteza koja predstavlja osnovu života. Za razliku od fotosinteze, hemosintezi ne treba sunčeva svetlost.

"Ovo istraživanje je izuzetno važno jer potvrđuje postojanje biosfere anaerobnih mikroorganizama duboko pod zemljom", kaže Kurt Konhauser geomikrobiolog na Univerzitetu Alberta u Kanadi.

Novo otkriće je veoma važno pošto će nam pomoći da shvatimo nastanak života bez kiseonika i svetla, kako na Zemlji tako i na drugim planetama u svemiru. Odnosno, šanse da života ima negde daleko su sada mnogo veće!