Sve više ljudi sami popravljaju pokvarene uređaje. Skoknu na You Tube, upute se šta i kako i uređaj ponovo radi. “Uvek vredi pokušati”, geslo je onih koji se samoinicijativno upuštaju u majstorka znanja. Tako je u Velikoj Britaniji, piše bbc.com.

Mnogi zbog rastućih troškova života moraju da smanje svoju potrošnju pa je tako došlo do povećanja broja ljudi koji popravljaju stvari po kuću umesto da pozovu majstora ili kupe nov uređaj. Nije zanimarljiv osećaj da se time štiti i životna sredina. Vredi pomenuti i osećaj zadovoljstva kada uspešno popravite ono što vam je potrebno.

Prema najnovijim podacima četvrtina Londonaca više nego pre dve godine popravlja sama stvari. A više od polovine ljudi širom Britanije postaju majstori u svojim domovima u ovoj godini.

U tekstu se konstatuje da je ova novonastala situacija dobra stvar jer se u svetu godišnje proizvede čak 50 miliona tona otpada od elektronskih uređaja a samo 20% se reciklira.

Podaci pokazuju da ljudi najuspešnije popravljaju usisivače.

Prema novim propisima koji su usvojeni u Engleskoj, Škotskoj i Velsu a već važe u Evropskoj Uniji od proizvođača električne opreme se zahteva da stavljaju rezervne delove na raspolaganje za kupovinu. Ovo se ne odnosi na pametne telefone i laptopove.

Zanimljivo je da se zbog novonastale situacije formiraju i mnoge organizacije koje pomažu ljudima u osposobljavanju za popravke. Skupovi se održavaju u bibliotekama, crkvama, kafeima. Uz druženje i ovladavanje novim veštinama je kvalitetnije.

Procenjuje se da sada postoji oko 2.400 takvih kafića za popravke širom sveta.

Takođe sve je više mesta za popravku odeće. Tu se može doneti nešto da se preuredi ili da se nauči kako se to radi.

U Austriji državne institucije izdaju vaučere za popravku koji pomažu da se smanje troškovi.

Moramo prevazići kulturu bacanja stvari, odličan je moto o kome valja razmisliti.

Ako i vas zanima Uradi sam i razne popravke, pogledajte našu KAKO DA rubriku.