Ima zanimanja koja posebno privlače psihopate. Ko bi reko.

Ovaj poremećaj ličnosti obično karakterišu plitke emocije, nedostatak straha, tolerancija na stres, nedostatak empatije, hladnokrvnost, nedostatak milosrđa, egocentričnost, površnost, neodgovornost, impulsivnost i antisocijalno ponašanje.

U SAD je nedavno objavljena knjiga “Mudrost psihopata” koju je napisao Kevin Dutton. On navodi zanimanja kojima su naklonjene psihopate.

Zanimanja kod kojih postoji najveća verovatnoća da ćete naići na psihopate su, direktor, advokat, voditelj na televiziji, prodavac, hirurg, novinar, policajac, sveštenik, šef kuhinje, činovnik.

A ovo su zanimanja koja ne interesuju psihopate: medicinska sestra, terapeut, privrednik, kozmetičarka, umetnički direktor, radnik u humanitarnoj organizaciji, nastavnik, lekar,  knjigovođa. 

U knjizi Dutton zaključuje da se megalomanija, koja je jedna od osobina psihopata, nagrađuje u kapitalizmu. Konkretno, poziva se na istraživanje iz 2005. godine koje je upoređivalo osobine direktora i hospitaliziranih psihopata, koje je otkrilo da se niz psihopatskih “obeležja” može naći u poslovnom okruženju.