Pozvali su vas na razgovor za posao koji ste odavno čekali. Uzbuđenje je veliko ali vodite računa šta govorite na intervjuu. Ali ako ne želite da zvučite manje kvalifikovano ne izgovarajte sledeće fraze.

Znam da nisam najkvalifikovanija osoba, ali…” fraza je koju nikako ne treba govoriti, piše na forbes.com. Verovatno mislite da ovom rečenicom pokazujete da ste skromni, pošteni i počastvovani što su vas pozvali na razgovor. Međutim, ovom rečenicom umanjujete svoju vrednost i znanje a oni koji razgovaraju sa vama poverovaće vam na rečima. Zapravo ovom rečenicom omalovažavete anketara, jer ne bi vas pozvali na razgovor da su smatrali da ne odgovarate njihovm potrebama. Zato pričajte o svojim iskustvima, projektima koji vas preporučuju za dotičnu firmu.

Nemam mnogo iskustva sa ovim, ali…” je slična fraza kao i prethodna. To pokazuje da sumnjate u svoje sposobnosti i da nemate iskustva za ono za šta ste konkurisali. Zato govorite o onome što znate, pokažite da imate iskustva i znanja za novi posao koji priželjkujete.

…ali, hm, poput, ovaj…” poštapalice ne treba korisiti, izbegnite ih po vaku cenu. One mogu ostaviti utisak da niste sigurni u svom poslu. Anketar može postaviti sebi pitanje, kako će izgledati vaš razgovor sa klijentima ili kolegama iz firme sa kojom blisko sarađujete. Kako biste izbegli ove poštapalice govorite sporije, pravite pauze između rečenica.

Čime se bavi vaša kompanija” je poražavajuće pitanje koje ćete brzopleto reći na razgovoru za nov posao. Pozvali su vas na razgovor za određeni posao, prijavili ste se a vi ne znate čime se bavi kompanija u kojoj ćete možda raditi. Nepoznavanje činjenica o kompaniji pokazuje nedostatak istinskog interesa za organizaciju, piše forbes.com. Zato se pre odlaska na razgovor upoznajte o radnom mestu za koje konkurišete, kao i o kompaniji u kojoj ćete možda raditi.

Mi…” nemojte koristiti kada govorite o poslu koji ste radili u bivšoj kompaniji i timu sa kojim ste radili. Ako stalno govorite “mi” a ne “ja” može se steći utisak da je vaš individualni doprinos upitan. Govorite o svojim rezultatima i o tome šta ste postigli na prethodnom poslu.

Ne odgovarate diretkno na pitanja” može značiti da ne znate o čemu se zapravo govori, da ste nesigurni u svojim kvalilfikacijama i nekvalifikovani za poziciju za koju ste se prijavili. Zato govorite o svojim kvalifikacijama, veštinama koje vas preporučuju za dotični posao. Ako ne razumete pitanje tražite da vam se pojasni i potencirajte vrednosti i veštine za koje znate da vas kvalifikuju za ulogu.